Automatisér – og frigør tid og penge til alt det, der kræver mennesker

Kender du og dine kolleger de mange nye muligheder, som robotter og automatisering allerede har skabt for sundhedssektoren?

Nye teknologier til dine arbejdsopgaver

Teknologiudviklingen har taget store tigerspring i de senere år – og på R-24 kan du opleve de nyeste teknologier og løsninger, som dine kolleger i faget bruger til at optimere deres arbejdsopgaver, hvad enten de arbejder på hospitaler, plejecentre, bosteder eller andre travle arbejdspladser på velfærdsområdet.

Find inspiration i deres erfaringer med automatisering af et bredt spektrum af processer, og gå i dialog med udviklere og integratorer, der kan hjælpe med at automatisere lige netop dine arbejdsgange.

Automatisering af pipettering

Besøg R-24 – lær hvordan robotter kan hjælpe

Reducer fysisk belastning og forebyg sygefravær 

Giv arbejdsmiljøet et løft med automation og robothjælp til de belastende, ensidige opgaver.

Servicerobot til desinfektion i sundhedssektoren

Forebyg smittespredning 

Brug selvkørende servicerobotter til transport, desinfektion mv. mellem afdelingerne på arbejdspladsen.

Fasthold og tiltræk gode sundhedsmedarbejdere

Gør det mere attraktivt at arbejde med sundhed og pleje i netop din region eller kommune, fordi teknologien gør jobbene sundere og mere interessante.

Undgå at blive væltet omkuld af ældrebyrden

Imødegå udfordringen med et voksende antal ældre i samfundet uden at overbelaste personalet i pleje- og sundhedssektoren. Frigør tid og ressourcer til nærvær ved at delegere rutineopgaver til robotter.

Få inspiration til en velovervejet automationsstrategi

Reflekter over, hvor i organisationens opgaveløsning at mennesker gør en forskel for borgere og patienter med deres tilstedeværelse, og hvor de ikke gør. Så kan I lægge en velovervejet automationsstrategi.

Programmering af robotter

Cases

Lær af andre i den offentlige sektor, som har automatiseret manuelle arbejdsopgaver

Pipettering

Et stort antal laboranter bliver hvert år langtidssygemeldt på grund af håndholdt pipettering, der slider hårdt på hænder, håndled og arme.

Flere og flere testlaboratorier bruger derfor nu et fleksibelt alternativ til opslidende manuel pipettering: Med små brugervenlige robotter kan det betale sig at automatisere både små og hyppigt skiftende pipetteringsopgaver i laboratoriet et arbejdsmiljøforbedrende supplement til de eksisterende store laboratorierobotter.

Robot til pipettering
Robotter til pleje- og genoptræning af ældre

Rehabilitering

Sundhedsvæsenet mangler folk på alle hylder, og derfor er det vigtigt, at investere tiden i noget, der virkelig flytter noget.

Her kommer genoptræningsrobotter ind i billedet, og i 2021 fik teknologien sit gennembrud på flere og flere genoptræningscentre.

Erfaringerne er, at teknologien batter – både for patienterne, sundhedspersonalet og samfundet.

Desinfektion

Som det første hospital i Danmark har Rigshospitalet fået en autonom desinfektionsrobot som en donation fra EU-kommissionen. Robotten skal bruges til at reducere hospitalsinfektioner såsom Covid-19.

Robotter til desinfektion i sundhedsvæsenet