Desinfektionsrobot på Rigshospitalet

Robotter til desinfektion i sundhedsvæsenet
Servicerobotter i sundhedsektoren

Som det første hospital i Danmark har Rigshospitalet fået en autonom desinfektionsrobot som en donation fra EU-kommissionen. Robotten skal bruges til at reducere hospitalsinfektioner samt Covid-19.

En robot produceret i Odense er rullet ind på Juliane Marie Centret på Rigshospitalet. Den er udstyret med UVC-lys, som skal hjælpe i kampen mod hospitalsinfektioner samt Covid-19.

Offentliggørelsen af et whitepaper, der præsenterer resultaterne fra et sammenlignende studie af desinfektionsrobotters effekt, sker samtidigt. Studiet, der er foretaget på et hospital i Kroatien med 1100 ansatte, dokumenterer blandt andet, at sundhedspersonale på  det robot-desinficerede afsnit kunne undgå smitte på nær i ét tilfælde, mens der var i alt 37 smittede medarbejdere på afsnit, hvor der fortsat kun udføres almindelig rengøring. Dertil kommer, at robotten netop desinficerede i hospitalets corona-afsnit, der alt andet lige gør personalet mere udsat end på andre afsnit. Studiet, der kan ses i sin helhed her, viste også, at otte ud af ti prøver i et manuelt rengjort operationsrum viste positiv for bakterier, mens der var 0 positive prøver efter autonom desinfektion med UVD robotten.

Europa-Kommissionen valgt i 2020-2021 at levere 200 UVD robotter til hospitaler i EU. Robotterne, der skulle bidrage til at håndtere covid-19-pandemien, er vurderet som bedst i EU-Kommissionens gennemgang af forskellige desinfektionsrobotter, hvor den tekniske kvalitet, teknologiens modenhed, implementerings-venligheden, responstiden på teknisk support og vedligeholdelse indgår. UVD Robotterne er allerede blevet implementeret på hospitaler i Holland, Belgien, Estland, Slovenien, Irland, Luxembourg, Kroatien, Letland, Grækenland og Spanien.  

I Danmark bruges desinfektionsrobotterne også på andre af landets hospitaler, på pharmaceutiske virksomheder, skoler, plejecentre samt i hotel og butiksbranchen, heriblandt Clarion Hotel Copenhagen og Rosengårdscentret. Det globale markeds interesse for selvkørende desinfektionsrobotter, der oprindelig er udviklet til generel forebyggelse af hospitalserhvervede infektioner, er vokset kolossalt under covid19-pandemien. Først kom der i februar 2020 ordrer fra Wuhan i Kina på et trecifret antal danske desinfektionsrobotter. Dernæst fulgte efterspørgslen så at sige med hele kloden rundt i slipstrømmen på den globale smittespredning.

I modsætning til stationære desinfektions-robotter, er UVD robotten en mobil, autonom robot, som integrerer UV-C lys til at desinficere virus og bakterier. Ikke blot på overflader, men også i luften. Denne løsning sikrer således en omfattende infektions-kontrol, samtidig med, at den forebygger smittespredning.

UVD robotten gør hospitalerne i stand til at reducere overførsel af sygdomme ved at uskadeliggøre 99,99 pct. af bakterierne og mikroorganismerne på en patientstue på kun ti minutter. Robotten er i drift i mere end 60 lande verden over, hvor den styrker de forebyggende tiltag mod infektioner generelt i operationsstuer, intensive plejeafsnit, kræftafdelinger m.m. på hospitaler.