Økolandmand høster mange fordele med soldrevet så- og lugerobot

Optimer den økologiske produktion med robotter til lugning og sågning
Lettere robotter forebygger traktose på markerne

Verdens første bæredygtige robot, der både kan så, luge og radrense, er blevet en del af maskinparken og arbejdsstyrken hos den økologiske landmand Eberhard Weisskopf. 

Han er en af pionererne i den europæiske landbrugssektor, der med robotteknologi gør det til en sundere og grønnere forretning at dyrke økologiske afgrøder.

Forbipasserende stopper ofte op og ser forundrede ud, når de passerer Eberhard Weisskopfs roemarker ved landsbyen Altenweddingen i den tyske delstat Sachsen-Anhalt.

– Ja, robotterne er lidt af et tilløbsstykke. Folk kommer og spørger mig, hvad det er for noget, der kører ubemandet og lydløst rundt på mine marker, fortæller landmand Eberhard Weisskopf.

Covid-19 har nemlig accelereret planerne om automatisering hos Eberhard Weisskopf. Pandemien truede nemlig bedriftens ellers allermest indbringende og efterspurgte afgrøde; Sukkerroerne. De lukkede grænser gjorde det umuligt at rekruttere og indkvartere de 40 sæsonarbejdere, der normalvis luger Eberhard Weisskopfs 60 hektar roemarker om foråret.

Timingen var kritisk; Hvis ikke Weisskopf fandt en løsning på renholdelse af sine sukkerroer indenfor 2-3 uger, måtte han droppe at dyrke sukkerroer i 2020.

– Dyrkning af økologiske sukkerroer uden arbejdskraft til renholdelse er udelukket, fastslår Eberhard Weisskopf.

– Jeg hørte ved et tilfælde om robotterne, der blev redningen for vores sukkerroeproduktion i år – ellers havde vi droppet roerne. 

Hver robot er designet til at holde 20 hektarer fri fra ukrudt per sæson. Det sker med konstant lugning i otte uger, indtil roeplanterne selv er store nok til at dominere marken. I den periode når robotterne igennem markerne 5 gange, fordi de kører stort set i døgndrift, grundigt og langsomt med mindre end 1 km/t.

Tilbagebetalingstiden er til at overskue, synes Eberhard Weisskopf:

– Det tager 100-120 timer per hektar at luge manuelt mellem roeplanterne, og sæsonarbejderne kostede mig 15 euro i timen. Investeringen i robotterne tjener sig selv hjem i løbet af to år, konstaterer Eberhard Weisskopf, der også er lettet over at slippe for det store ansvar, der følger med at have 40 medarbejdere boende i nogle måneder. Nu beskæftiger gården med 700 hektarer fire ansatte året rundt, som har fået udvidet deres jobbeskrivelse med titlen robotoperatører.

Optimerer udbytte og mindsker menneskelige fejl

Når en roemark luges ved håndkraft i rækkerne, forsvinder der erfaringsmæssigt 20-30 procent af roespirerne, fordi det menneskelige øje har svært ved at skelne ukrudt fra afgrøde. Det betyder et spild på 20.000 roespirer per hektar. Dette spild undgår Eberhard Weisskopf nu helt takket være sine robotter.

Modsat andre løsninger på markedet beror hans robotter ikke på kamerateknologi til at kunne skelne mellem ukrudt og roeplanter; I stedet ved robotterne nøjagtig, hvor roefrøene er, fordi de selv har sået dem. Robotterne navigerer med højpræcisions GPS-teknologi. De kører så tilpas langsomt, at roefrøene sås meget nøjagtigt og den efterfølgende lugning mellem planter og rækker kan udføres meget præcist. Dermed luger den behændigt uden om roeplanterne, også i den helt spæde fase.

Robottens lugning af ukrudt sker inde i rækken, altså mellem planterne, men robotten klarer også radrensning med en wire. Den skræller ukrudtsspirer væk 1-3 centimeter nede i jorden mellem rækkerne. Robotten vejer betydeligt mindre end traktorer og maskiner, nemlig mindre end 800 kilo, så jordens mikrostrukturer forbliver intakte og traktose undgås.

Sukkerindustriens efterspørgsel på økologiske sukkerroer vokser stejlt, fordi forbrugerne vil have økologiske produkter. Jeg oplever, at sukkerfabrikker er meget nysgerrige på mulighederne for at automatisere i min branche. Ved at være blandt de første til at investere i automatisering, vil jeg stå stærkt som erfaren robot-bruger i de kommende år, forudser Eberhard Weisskopf.

Han ser generelt er et stort potentiale for landbruget i det at vide præcis, hvor afgrøder er sået. Den viden mener han også, at konventionelle landbrug kan bruge eksempelvis til at reducere deres forbrug af sprøjtemidler markant med spotsprøjtning.

Flere andre afgrøder skal automatiseres

Det første års erfaringer med automatisering af ukrudtsbekæmpelse i roemarkerne er er så gode, at Eberhard Weisskopf nu også overvejer at udnytte robotflåden på sine raps- og løgmarker, hvor lugning sker tidligere i foråret. Rødbeder er også en mulighed samt andre afgrøder, der skal holdes rene både mellem rækker og planter for at give et fornuftigt udbytte. I alt har Eberhard Weisskopf 700 hektarer, han dyrker økologisk.

Som økologisk landmand er Eberhard Weisskopf optaget af at skabe en bæredygtig drift. Derfor var det et klart plus, at robotterne er solcelledrevne. I forholdsvis klart vejr kan de fire solpaneler, der udgør ”taget” på robotten, producere op til 20 kWh i døgnet.

– Solen sørger for, at robotterne kan bevæge sig CO2-neutralt udelukkende med klimavenligt brændstof, og jeg slipper for at bruge diesel. Jeg mener, det er teknologier som disse robotter, der er fremtiden i landbruget. Vi skal arbejde mere effektivt, ikke mindst på økolandbrugene, og vi kan rent faktisk som erhverv bidrage til at forebygge voldsomme klimaforandringer. Jeg tror på, at robotteknologi vil booste udbredelsen af økologi, fordi den hjælper os med at arbejde smartere, uden at det sker på bekostning af miljøet, siger Eberhard Weisskopf.

Listen af afgrøder, som hans robotter kan så og luge blandt, vokser løbende. Den tæller bl.a. sukkerroer, løg, spinat, grønkål, blomsterfrø og raps.