Robotter, automatisering
og droner
11. – 13. marts 2026