Videnscenter for Automation og Robotteknologi, SDE