UVD Robots

VD Robots is supplying innovative Mobile Robotic based solutions for UV-Disinfection of patient rooms and operating rooms at Hospitals. The UV Robot is used as part of regular cleaning cycles and prevents the spread of bacteria and other harmful microorganisms thereby reducing Hospital Acquired Infections (HAI´s).

UVD Robots leverer innovative mobile robotbaserede løsninger til UV-desinfektion af patientrum og operationstuer på hospitaler. UV-robotten anvendes som en del af de regelmæssige rengøringsprocedurer og forhindrer spredning af bakterier og andre skadelige mikroorganismer og reducerer derved infektionsniveauet på hospitalerne.

http://www.uvd-robots.com