Syddansk Universitet

SDU – Det tekniske fakultet (SDU TEK) har en lang forskningstradition i tæt samarbejde med industrien om produktionsapplikationer rettet mod robot- og automationsløsninger. Forskningsområderne favner bl.a. computer vision, matematisk modellering, læring og simulering, velfærdsteknologi og medicinsk robotteknologi herunder også kunstig intelligens og data science i robotter, softwaresystemer, sundhedsteknologier. UAS forskningen målretter sig mod at udvikle nøgleteknologier i relation til BVLOS, perception i stor skala, systemmodellering og energieffektive systemer.

SDU TEK uddanner derfor også mange ingeniører til industrien inden for en lang række områder som eksempelvis software engineering, robotteknologi, mekatronik m.fl.

https://www.sdu.dk/da