Blue Ocean Robotics

Blue Ocean Robotics er en højt specialiseret virksomhed med fokus på at udvikle nye generationer af robotter, der afsættes på det globale marked. Udviklingen sker i samarbejde med strategiske partnere, der typisk har en stærk markedsposition. Mens Blue Ocean Robotics tager lead på robotteknologien og den fælles udvikling, tager partneren lead på produktion, globalt salg og service. Udviklingen tager afsæt i en række integrerede teknologiplatforme (TP-X), hvilket sikrer synergi på tværs af Blue Ocean Robotics’ forskellige partnerskaber. Samarbejderne bygger på en unik partnerskabsmodel (RoBi-X).

Blue Ocean Robotics is a highly specialized company focused on developing new generations of robots for the global market. The development takes place in cooperation with strategic partners, which typically are large global companies with a strong market position. While Blue Ocean Robotics takes the lead on the robot technology and joint design and development, the RoBi-X partner takes the lead on the global sale, service, and production. The development of new solutions is based on a number of integrated technology platforms (TP-X) that ensure synergy across Blue Ocean Robotics’ different partnerships. The corporations are based on a unique partnership model (RoBi-X).

Home